Bærum kommune

case

Markedsførings- og kommunikasjonsstrategi

OPPGAVEN

Våren 2018 lanserte Bærum kommune to nye tilbud innenfor velferdsteknologi: visningsarenaen Atri-X og visningsleiligheten Emma MeDLiv. Begge prosjektene er en del av kommunens satsning innen velferd. Målet med satsningen er at kommunens innbyggere, ved hjelp av teknologi, skal kunne bo hjemme lenger og dermed minske presset på kommunens helsetjeneste.

Vi fikk den spennende oppgaven med å lage en markedsførings- og kommunikasjonsstrategi for å synliggjøre disse tilbudene for innbyggerne i kommunen. Kommunen ønsket seg en overførbar strategi som enkelt kan brukes på andre prosjekter.

 

PROSESSEN

Prosessen baserte seg på et omfattende innsiktsarbeid der vi blant annet gjennomførte en workshop med representanter fra Bærum kommune og andre interessenter.

 

RESULTATET

I kommunikasjonsstrategien definerte vi målgrupper og utviklet budskap for hvert av tilbudene. I markedsføringsstrategien lå fokuset på kanalvalg og kanalstrategi. På toppen av det hele utviklet vi et tilpasset verktøy for ressursbruk som visualiserer hvilken verdi ressursbruken genererer. Dette gjør at strategien enkelt kan benyttes også ved andre kommunale tilbud.

Prosjektet ble gjennomført som en del av lærings- og innovasjonsprogrammet til The Innovation Effect.

Se referanser fra prosjektet her U+2192.svg

Markedsføringsstrategi kommunikasjonsstrategi

Høres det interessant ut med en ny markedsføringsstrategi for din bedrift?
Vi hjelper deg gjerne!

Markedsførings- og kommunikasjons-strategi

OPPGAVEN

Våren 2018 lanserte Bærum kommune to nye tilbud innenfor velferdsteknologi: visningsarenaen Atri-X og visningsleiligheten Emma MeDLiv. Begge prosjektene er en del av kommunens satsning innen velferd. Målet med satsningen er at kommunens innbyggere, ved hjelp av teknologi, skal kunne bo hjemme lenger og dermed minske presset på kommunens helsetjeneste.

Vi fikk den spennende oppgaven med å lage en markedsførings- og kommunikasjonsstrategi for å synliggjøre disse tilbudene for innbyggerne i kommunen. Kommunen ønsket seg en overførbar strategi som enkelt kan brukes på andre prosjekter.

 

PROSESSEN

Prosessen baserte seg på et omfattende innsiktsarbeid der vi blant annet gjennomførte en workshop med representanter fra Bærum kommune og andre interessenter.

 

RESULTATET

I kommunikasjonsstrategien definerte vi målgrupper og utviklet budskap for hvert av tilbudene. I markedsføringsstrategien lå fokuset på kanalvalg og kanalstrategi. På toppen av det hele utviklet vi et tilpasset verktøy for ressursbruk som visualiserer hvilken verdi ressursbruken genererer. Dette gjør at strategien enkelt kan benyttes også ved andre kommunale tilbud.

Prosjektet ble gjennomført som en del av lærings- og innovasjonsprogrammet til The Innovation Effect.

Se referanser fra prosjektet her U+2192.svg

Markedsføringsstrategi kommunikasjonsstrategi

Høres det interessant ut med en ny markedsføringsstrategi for din bedrift?
Vi hjelper deg gjerne!